Timran

News

Latest News

ጥምረት ለሴቶች ድምፅ በሀገራዊ ምክክር ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ አሶሳ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ለተውጣጡ ሴቶች በሀገራዊ ምክክር ውስጥ መሳተፍ የሚችሉበት አቅም ለመፍጠር የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና መስጠት ጀመረ

ጥምረት ለሴቶች ድምፅ በሀገራዊ ምክክር በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ አሶሳ ዞን ውስጥ ከሚገኙት አሶሳ 1፣ አሶሳ

Read More
የሽግግር ፍትሕ ምንነት

የሽግግር ፍትሕ ማኅበረሰቦች ለመጠነ ሰፊ እና ስር የሰደዱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች የሚሰጡትን ምላሽ የሚመለከት ጉዳይ

Read More

Archives


Categories